Logga in

Var vänlig läs instruktionerna till höger (under 'Instruktioner'-rubriken).

Hantering av dina personuppgifter För att du ska kunna logga in på en av våra datorer behöver vi spara vissa personuppgifter hos oss. Personuppgifter är exempelvis ditt namn, personnummer eller e-post. Läs mer här nedanför om vilka personuppgifter vi använder och vem du kan fråga om du vill veta mer. För att du ska kunna boka en dator behöver vi ha ditt namn, personnummer, lånekortsnummer, e-post och telefonnummer hos oss. Vi måste ha dem hos oss så länge du vill kunna använda bibliotekets tjänster. Du kan säga till oss om du vill titta på dina uppgifter eller om du vill ändra på något. Du kanske har flyttat eller bytt e-post eller kanske telefonnummer. Du kan också säga till om du inte längre vill att vi ska ha dina uppgifter hos oss.

Information om personuppgiftsbehandling Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Avser behandlingen: biblioteksadministration Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Telefonnummer: 0302 – 52 10 00 E-post: kommun@lerum.se Dataskyddsombud, kontakt: E-post: dso@goteborgsregionen.se eller telefon 031-335 50 50 (växeln på Göteborgsregionen). Ändamål med behandlingen: Personuppgifterna behandlas för att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Uppgifterna används även för tidsbokning av datorer på biblioteket samt vid inpassering på kommunens meröppna bibliotek. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning. Rättslig grund för behandlingen Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Mottagare av personuppgifter Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig bibliotekspersonal samt kommunens tjänsteleverantör av bibliotekssystem. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. De registrerades rättigheter Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på www.imy.se Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och lånekortsnummer. För den som väljer att använda våra specialtjänster för personer med läsnedsättning kan uppgifter om läsnedsättningen komma att registreras. Lagringstid Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera. Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem. Övriga upplysningar Uppgifterna samlas in från de registrerade eller deras vårdnadshavare samt från kommunens register över grundskoleelever.